Provozní řád chalupy

Ubytovaní hosté mají povinnost se na začátku pobytu seznámit s provozním řádem chalupy.

 

Začátek a konec pobytu:

1. Není-li dohodnuto jinak, ubytování je možné mezi 16.00 a 20.00 hodinou.

2. Parkování je na dvoře před hlavním vchodem do chalupy (sníh si odklízí každý sám). Z důvodu padajícího sněhu a ledu neparkujte pod střechou.

3. Při příjezdu přebírají ubytovaní chalupu bez zjevných závad. Veškeré závady je nutné nahlásit osobně nebo telefonicky provozovateli.

4. V den odjezdu končí pobyt v  10.00 hodin, není-li dohodnuto jinak.

5. Na konci pobytu jsou ubytovaní povinni provést následující:

- svléknout povlečení (bez chráničů matrace) a položit ho na podlahu pokoje

- umýt a uklidit nádobí

- odvézt si veškeré potraviny

- zhasnout světla 

- zavřít okna a zamknout dveře

Ostatní závěrečný úklid je zahrnut v poplatku za úklid.

 

Pravidla pobytu v chalupě: 

1. Celá chalupa je přísně nekuřácká.

2. Noční klid platí od 22.00 do 07.00 hodin.

3. Při vstupu do budovy si, prosím, očistěte obuv. Do prvního patra je povolen vstup pouze v domácí obuvi.

4. Mimo kuchyň je přísný zákaz používání vlastních elektrických spotřebičů (vyjma nabití mobilních telefonů, notebooků ....)

5. Na WC nevhazujte do záchodové mísy nic jiného než toaletní papír.

6. Sušení jakýchkoli předmětů v sauně je přísně zakázáno.

6. Během pobytu důsledně zamykejte vchody do chalupy a pokoje.

7. Lyže, kola a ostatní sportovní materiál skladujte v technické místnosti. Mazání lyží je povoleno jen na mazacím stole. 

8. Pobyt domácích zvířat je možný pouze po  předchozím schválení provozovatelem. Majitel zvířete odpovídá za veškeré škody na zdraví a majetku třetích osob způsobených domácím zvířetem.

9. V případě poškození vybavení chalupy si provozovatel vyhrazuje právo požadovat finanční náhradu.

 

Zodpovědnost:

1. Provozovatel neručí za ztráty a poškození věcí ubytovaných mimo okolností daných občansko-právními předpisy.

2. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.Ubytování hosté mají povinnost se na začátku pobytu seznámit s provozním řádem chalupy.
 
 
 
Důležitá telefoní čísla:
 
Tísňové volání                      112
První pomoc                         155
Hasiči                                     150
Policie                                    158
Obecní policie                      Aleš Fiala +420 724 264 551, Jan Samek +420 724 184 671
Horská služba Bedřichov  483 380 073
Provozovatel                        Jan Veber +420777042876 , Iva Veberová +420602884002
 
 
Přejeme příjemný pobyt.